Print this page

План виховної роботи НВК

 Методичний запит з питань виховання НВК:

"Формування національно свідомого громадянина, патріота, захисника Батьківщини, професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями та рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями та поведінкою, спрямованими на саморозвиток, самовдосконалення, самореалізацію, а також діяльність на благо рідної держави"

Основні напрямки виховної роботи НВК у 2018-2019 навчальному році:

 1. Військово-патріотичне.
 2. Громадянське.
 3. Духовно-морально-етичне.
 4. Родинно-сімейне.
 5. Превентивно-правове.
 6. Трудове.
 7. Художньо-естетичне.
 8. Екологічне.
 9. Формування навичок здорового способу життя.
 10. Сприяння творчому розвитку особистості. 

ЗМІСТ

виховної діяльності НВК у 2018-2019 навчальному році:

1.      Ціннісне ставлення до себе.
2.      Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.
3.      Ціннісне ставлення до праці.
4.      Ціннісне ставлення до природи.
5.      Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
6.      Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Основні завдання виховної роботи НВК у 2018-2019 навчальному році:

 1. Виховання моральних цінностей, почуттів, ідеалів, знань, вчинків, звичок, а також духовної культури особистості. Продовження практики проведення уроків духовності.
 2. Створення атмосфери фізичного комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату, що підтримує особистість, яка розвивається, вчасно реагує на її потреби та з повагою ставиться до її особливостей.
 3. Формування безпечного середовища в закладі освіти та толерантних стосунків у суспільстві. Захист школярів під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди їх здоров’ю та життю.
 4. Формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини.
 5. Упровадження в освітній процес заходів щодо підвищення рівня обізнаності здобувачів освітніх послуг та їх батьків з питань протидії торгівлі дітьми та безпеки в інтернет-мережі.
 6. Забезпечення послідовної імплементації положень Конвенції ООН про права дитини, розбудова ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні навчального закладу.
 7. Організація та проведення профілактичної правовиховної роботи, спрямованої на зниження рівня злочинності серед дітей і молоді, виявлення та усунення причин і умов, що сприяють учиненню дітьми правопорушень, подолання негативних проявів у молодіжному середовищі.
 8. Удосконалення шляхів формування активної громадянської позиції, готовності до участі в процесах державотворення, готовності до військової служби та захисту України.
 9. Формування навичок здорового способу життя, соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.
 10. Проведення широкомасштабної екологічної агітаційної та виховної роботи.
 11. Профорієнтаційна робота із використанням сучасних прийомів, методів і форм виховної системи. Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.
 12. Реалізація компетентнісного підходу до організації виховного процесу в шкільному та класних колективах.
 13. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 14. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом. Здійснення педагогічної просвіти батьків з використанням сучасних форм і методів.
Тематичні місячники у 2018-2019 навчальному році
 • Вересень - Місячник здорового способу життя і безпеки життєдіяльності  «Здоров’я — розкіш для людини, найбільша цінність у житті.».
 • Жовтень - Місячник духовно-морально-етичного виховання «Немає вищої святині, як чисте сяйво доброти».
 • Листопад - Місячник правових знань «Твій вибір – твоя відповідальність».
 • Грудень - Місячник національного виховання «Ми, українці, нація прадавня».
 • Січень - Місячник естетичного виховання  «Вітрила талантів».
 • Лютий - Місячник шкільних традицій  «Школа – наш дім, ми господарі в нім».
 • Березень - Місячник родинного виховання  «Родина – щастя джерело».
 • Квітень - Місячник екологічного виховання і благоустрою  «Мій дім - Земля».
 • Травень - Місячник військово-патріотичного виховання  «Обов’язок. Відповідальність. Совість».

Related items