Увага! З 01.01.2022 року змінено реквізити батьківської плати за харчування. Банк: Держказначейська служба України. МФО: 820172. Р/р: UA 448201720314231011201045136. ЄДРПОУ: 41919831. Отримувач: Відділ освіти Тетіївської міської ради. Призначення платежу: Оплата за харчування ПІП (дитини), назва ЗЗСО, клас

У нас на сайті

Нормативні документи
Методична робота
Структура методичної роботи
Шкільні предметно-циклові комісії
Методичні реалії гімназії
На допомогу вчителю
Сайти і блоги вчителів
Режим роботи школи
Виховна та позакласна робота
Нормативно-правове забезпечення виховної роботи
Кадрове забезпечення виховної роботи
Система виховної роботи
План виховної роботи
Відкриті виховні години та відкриті заходи
Комісія з профілактики правопорушень
Група продовженого дня
Робота з батьками
Профорієнтація
На допомогу класному керівнику
Учнівське самоврядування
Статут учнівського самоврядування
Символіка самоврядування
Лідери ШУППР "Дивосвіт"
Структура самоврядування учнів
План роботи ШУППР
Міністерства інформують
Волонтерський загін
Рейтинг класів
Сторінка психолога
Поради учням
Поради батькам
Безпека життєдіяльності
Нормативно-правова база БЖД
Інструкції, бесіди, пам'ятки, правила
Корисні відеоматеріали
Цивільний захист: варто знати!
Наші досягнення
На допомогу батькам
Фотогалерея
Відеогалерея
Запитуйте - Відповідаємо!
Зв'язок з випускниками
Зустріч випускників
ЗНО: Акутально!
Шкільна бібліотека
Профспілка гімназії

Запитуйте - Відповідаємо

­

Поділитись

Патріотичне виховання

 

Електронний щоденник

Привітання

14 вересня 2013 року відбулася зустріч випускників 2003 року.

ДОГОВІР

про створення  Тетіївського шкільного  освітнього округу № 4

                                                                                                   30  травня   2013 року

 Навчальні заклади та установи освіти Тетіївського району Київської області:

 •  Тетіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївської районної ради Київської області в особі  директора Кінзерської Лариси Петрівни , яка діє на підставі статуту, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Поло­женням про освітній округ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №777 від 27.08.2010р., погодженням Тетіївською районною державною адміністрацією від 22.03.2013 № 96.
 • Галайківске навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області в особі  директора Мельника Василя Кузьмовича , який діє на підставі статуту, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Поло­женням про освітній округ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №777 від 27.08.2010р., погодженням Тетіївською районною державною адміністрацією від 22.03.2013 № 96.
 • Черепинське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області  в особі  директора Луцика Олександра Геннадійовича , який діє на підставі статуту, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Поло­женням про освітній округ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №777 від 27.08.2010р., погодженням Тетіївською районною державною адміністрацією від 22.03.2013 № 96.

уклали цей договір про наступне:

1.     Предмет договору

1.1.  З метою формування цілісного культурно-освітнього середовища навчання, вихо­вання і розвитку молодого покоління, створення для сільських дітей можливостей широкого вибору освітніх послуг у здійсненні індивідуальних освітніх потреб, забезпечення рівного до­ступу до якісної освіти, названі в преамбулі навчальні заклади освіти створюють Тетіївський шкільний  освітній округ № 4 для здійснення спільної діяльності в галузях:

 • дошкільної освіти;
 •  загальної середньої освіти;
 • позашкільної освіти.

1.2. Освітній округ здійснює спільну діяльність на підставі:

 • інтеграції та координації зусиль зі створення на визначеній території ефектив­ної освітньої системи, здатної надавати якісні освітні послуги, передбачені законодавством України;
 • раціонального використання матеріально-технічної бази, фінансів і кадрів навчальних закладів та установ освіти;
 • створення територіальних виховних систем;
 • створення додаткових можливостей для професійного зростання педагогів та запровадження сучасних освітніх технологій.

1.3. Назва округу: Тетіївський шкільний  освітній округ № 4.

1.4. Скорочена назва:  Тетіївський ШОО № 4.

1.5. Тип об'єднання: просте товариство.

1.6. Вид діяльності: некомерційна.

1.7.  Статус об’єднання: неюридична особа.

1.8.  Статус учасників об'єднання (УО): юридичні особи.

1.9. Термін дії Договору: обмежений.

 2.     Обов'язки Учасників об’єднання (УО):

2.1. Надавати у спільне використання або у використання окремим УО матеріальні цінності (приміщення, обладнання, транспортні засоби, тощо), фінанси (об'єднувати, перерозподіляти бюджетні та позабюджетні кошти) та кадрові ресурси (сприяти виконанню працівниками спільних доручень, тощо).

2.2. Разом з іншими УО здійснювати спільну діяльність, передбачену в п.1 Договору, постійно ініціювати та підтримувати процеси інтеграції та координації зусиль. З цією метою підтримувати та розвивати існуючу мережу міжшкільних факультативів і курсів за вибором за рахунок об єднання й перерозподілу годин варіативної частини річних навчальних планів; під­тримувати зусилля УО щодо створення спеціалізованих підрозділів ( профільних класів, на­вчальних курсів, інтернатів для учнів старших класів тощо), узгоджено проводити методичну ро­боту з педагогічними кадрами, сприяти зростанню їх професійної майстерності; спільно сприяти створенню мережі навчальних закладів та їх філіалів, які здійснюють професійну або вищу освіту.

3.     Права Учасників об’єднання

 3.1.  Право на участь в управлінні та веденні спільної діяльності.

3.2. Право на інформацію щодо умов, змісту і результатів спільної діяльності.

3.3. Право на використання результатів спільної діяльності та на врахування індиві­дуального вкладу у спільну справу кожним УО.

4.     Особливості здійснення спільної діяльності

4.1. Всі особливості спільної діяльності обумовлюються у конкретних угодах між учасниками об’єднання, які можуть укладатися в письмовій або усній формі.

4.2. Рішення конкретних питань приймаються на підставі консенсусу – одноголосно­го прийняття рішень учасниками переговорів з того чи іншого питання (більшістю голосів, двома третинами голосів учасниками об’єднання тощо).

4.3. Участь у здійсненні того чи іншого виду спільної діяльності для учасниками об’єднання є добровільною.

4.4. Рішення з різних питань спільної діяльності приймаються з урахуванням можли­вості одержання при цьому найбільшої користі для дітей та працівників навчальних закладів і установ освіти району.

 5.     Управління

5.1. Вищим органом управління Тетіївського шкільного освітнього округу № 4  є Рада.

До її складу входять:

 • Голова ради округу  – Кінзерська Лариса Петрівна – директор Тетіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївської районної ради Київської області;
 • Заступник голови ради округу – Мельник Василь Кузьмович – директор Галайківского НВО «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області;
 • Секретар ради округу – Луцик Олександр Геннадійович – директор Черепинське НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області;
 • Члени ради округу:
 1. Дем’янчук Петро Володимирович – заступник голови Тетіївської міської ради;
 2. Рудюк Петро Миколайович – голова Черепинської сільської ради;
 3. П’ясецький Ігор Анатолійович – голова Галайківської сільської ради;
 4. Василенко Олена Семенівна – методист районного методичного кабінету.

5.2.  Рада  Тетіївського шкільного  освітнього округу № 4 скликається за потребою, але не менше 2 разів на рік. Ведуться протоколи засідань. Радою освітнього округу керує голова, якого обирають більшістю голо­сів. Колегіально обирається також заступник голови та секретар. Засідання Ради  освітнього округу веде голова.

 6.     Основними завданнями Ради є:

 • забезпечення кооперації і координації у процесі здійснення спільної учасниками об’єднання діяльності;
 • створення умов щодо постійного розширення переліку освітніх послуг, які мо­жуть отримати діти;
 • сприяння запровадженню новітніх досягнень науки і педагогічної практики;
 • забезпечення рівного доступу до якісної освіти на території;
 • прийняття концепції учасниками об’єднання на рік;
 • затвердження основних засад розроблення режимів і розкладів роботи учасниками об’єднання на навчальний рік;
 • аналіз результатів спільної діяльності;
 • інформування громадськості про результати діяльності освітнього округу;
 • розробка програм розвитку, перспективних і річних планів роботи освітнього округу;
 • сприяння зміцненню інноваційної діяльності на районному, регіональному та Всеукраїнському рівнях.

 7.     До колегіальних органів управління Тетіївського шкільного  освітнього округу № 4  належать  спільні загальні збори (конференція) трудових колективів суб’єктів округу, які мають дорадчі функції. Рішення цих зборів обов’язково повинні бути розглянуті на засіданні Ради освітнього округу.

 8.     Загальні збори трудового колективу Тетіївського шкільного освітнього округу № 4 проводяться за вимогою, але не менше одного разу на рік. Протоколи засідань вносяться до книги протоколів засідань зборів трудового колективу кожного суб’єкту округу.

 9.     Загальні збори трудового колективу здійснюють:

 •  Розгляд питань навчально-виховної, методичної роботи, фінансово- господарської діяльності навчальних закладів, що входять до Тетіївського шкільного освітнього округу № 4.
 • Затвердження основних напрямків вдосконалення навчально-виховного процесу.
 • Розгляд інших основних напрямків навчальної діяльності.

 10. Збори трудового колективу складаються із представників громадськості та органів місцевого самоврядування всіх населених пунктів району:

 •  м. Тетіїв – Дем’янчук Петро Володимирович – заступник голови Тетіївської міської ради
 • с. Галайки – П’ясецький Ігор Анатолійович – голова Галайківської сільської ради
 • с. Черепин – Рудюк Петро Миколайович – голова Черепинської сільської ради

11. Засідання зборів трудового колективу проводяться  за  вимогою,  але не менше одного разу на рік.

 12.  Зборами трудового колективу керує голова, якого обирають більшістю голосів. Колегіально обирається також заступник голови та секретар. 

 13. До основних завдань зборів трудового колективу належать:

 • формування замовлення на освітні послуги;
 • розроблення рекомендацій щодо структури освітньої системи округу;
 • громадський контроль за якістю та рівнем доступності освіти;
 • інші завдання.

14.  Структура Тетіївського шкільного освітнього округу № 4:

 14.1.  У структуру Тетіївського шкільного освітнього округу № 4  входять такі заклади:

 •  Тетіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївської районної ради Київської області;
 •  Галайківске навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області;
 •  Черепинське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області

 14.2. У структурі Тетіївського шкільного освітнього округу № 4 виділено такий опорний навчальний заклад:

Тетіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївської районної ради Київської області за такими напрямами: природничо-математичним та спортивним.

 Опорний навчальний заклад округу виконує такі функції:

 • забезпечують здобуття учнями загальної середньої (обов'язково-повної профіль­ної), додаткової, допрофесійної або професійної освіти, відповідно до чинного законодавства України;
 • організовують проведення на своїй базі занять міжшкільних факультативів і кур­сів за вибором, інших регіональних навчально-виховних заходів;
 • організовує проведення та координує методичну роботу з педагогічними ка­драми округу;
 • здійснює транспортне обслуговування учнів і педагогічних працівників, надає інші послуги, пов'язані з організацією діяльності суб'єктів освітнього процесу.

 15.  Про намір припинити дію цього Договору для певного учасників об’єднання воно зобов'язане повідомити Раду освітнього округу письмово, додавши до повідомлення рішення педагогічної ради на­вчального закладу. Припинення дії Договору для учасників об’єднання є добровільним і може здійснюватись лише за наявності повідомлення про намір розірвати Договір.

Процедура припинення дії Договору для учасників об’єднання встановлюється на спеціальному засідан­ні Ради освітнього округу. Після припинення дії Договору для окремих учасників об’єднання Договір залишається чинним для всіх інших учасників об’єднання.

 16.  Діяльність Тетіївського шкільного освітнього округу № 4  припиняється за рішенням всіх членів учасників об’єднання.

 17. Звітність про діяльність Тетіївського шкільного освітнього  округу  № 4 встановлюється.

18. Контроль з боку держави за діяльністю Тетіївського шкільного освітнього округу № 4  здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 19. У всьому іншому сторони керуються чинним на території України законодавством.

20. Договір вступає в силу з дати його підписання всіма учасниками об’єднання і скріплення його їх пе­чатками.

21. Даний Договір існує в одному екземплярі. Всі учасників об’єднання мають його копії, завірені головою Ради освітнього округу.

ПОЛОЖЕННЯ

про Тетіївський шкільний освітній округ № 4

Загальні положення:

1. Тетіївський шкільний освітній округ № 4 (далі - округ) – добровільне об'єднання у межах адміністративно-територіальної одиниці Тетіївського району Київської області навчальних закладів комунальної власності системи дошкільної, загальної середньої освіти, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих навчальних предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості (далі – суб’єкти округу).

2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про вищу освіту» “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве самоврядування”, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою КМУ №777 від 27 серпня 2010 року, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ.

3. Метою створення і діяльності округу є створення єдиного освітнього простору в межах Тетіївського району та належних умов для забезпечення учасникам навчально-виховного процесу рівного доступу до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, довузівської, допрофесійної підготовки, неперервної освіти на даній території, координація суб'єктів округу з питань реалізації законодавства в галузі освіти, ефективного використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.

4. До округу увійшли  загальноосвітні навчальні заклади: Тетіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївської районної ради Київської області, Галайківске навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області, Черепинське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області  діти шкільного віку із сіл Григорівка, Черепинка, Софіполь, мікрорайонів “Поліське”, “Дзержинське”.

5. Власна назва округу «Тетіївський шкільний освітній округ № 4». 

Порядок утворення округу

6. Освітній округ утворюється як добровільне об’єднання навчальних закладів комунальної власності на підставі наказу відділу освіти за погодженням  районної державної адміністрації та районної ради.

7. Опорним закладом визначено Тетіївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївської районної ради Київської області, яка виконуватиме функції з урахуванням:

- потреби у забезпеченні певних напрямків спеціалізації, профілів навчання, з яких вони надають освітні послуги;

- ефективного кадрового забезпечення;

- наявного стану матеріально-технічної бази (у тому числі комп'ютерного забезпечення);

- наявного фонду підручників, науково-методичної, художньої літератури;

- зручності розташування.

 Рада округу

8. З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності утворюється рада округу та затверджується наказом керівника відділу освіти.

9. Рада округу формується з керівників суб’єктів округу, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

10. Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються на строк не менше ніж один рік.

11. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу ради, та вноситься до книги протоколів засідань.

12. Рада округу:

- вносить та узгоджує пропозиції щодо організації ранньої профілізації, профільного, довузівського, допрофесійного та професійного навчання у базовій та старшій школі суб'єктів округу;

-  подає пропозиції відділу освіти щодо перерозподілу навчальних годин між навчальними закладами — суб’єктами округу, організації навчально-виховного процесу, маршрутів шкільних автобусів, що забезпечують підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому, здійснення доплат працівникам за роботу в освітньому окрузі, діяльності міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;

- координує проведення виховної роботи з метою ефективного використання наявної матеріальної бази суб’єктів округу для позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

-   сприяє діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служби;

-  інформує громадськість про здобутки та проблеми діяльності округу через проведення виїзних зустрічей та засоби масової інформації;

-   координує разом з  методичною службою відділцу освіти методичну роботу, спрямовану на:

-   організацію надання навчально-методичних консультацій працівникам суб’єктів округу;

-   удосконалення діяльності методичних об’єднань;

-  звітує про свою діяльність не рідше ніж однин раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах працівників суб’єктів округу.

13. Здійснює спільно з відділом освіти районної державної адміністрації:

- організацію навчально-методичного консультування педагогічних, керівних та інших працівників навчальних закладів округу;

- координацію діяльності методичних об'єднань навчальних закладів округу, створення міжшкільних методичних об'єднань;

-  організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, методичних конференцій, педагогічних читань.

14. Здійснює координацію виховної роботи в окрузі щодо:

- організації участі учасників навчально-виховного процесу у гуртках, клубах, творчих об'єднаннях, студіях, секціях тощо суб'єктів округу;

- використання можливостей суб'єктів округу для організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

- проведення клубної, фізкультурно-оздоровчої, туристично-краєзнавчої та інших видів виховної роботи з дітьми, учнями, вихованцями та їх родинами із залученням підприємств, установ та організацій, що здійснюють свою діяльність на території округу;

-  організації правового виховання та проведення роботи з профілактики шкідливих звичок.

15. Вносить пропозиції щодо встановлення надбавок до заробітної плати керівникам, педагогічним та іншим працівникам опорних закладів згідно існуючих нормативних документів.
16. Вносить пропозиції щодо формування бюджету, виходячи з перспектив комплексного розвитку регіону, сприяння поліпшенню демографічної ситуації, пріоритетів фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення найбільш віддалених населених пунктів, малих сіл округу.
17. Органом громадського самоврядування округу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються за потребою.

Опорний заклад

18. Опорний заклад – Тетіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївської районної ради Київської області  – опорний навчальний заклад за природничо-математичним та спортивним напрямами, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має відповідну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує умови для надання освітніх послуг учням старших класів інших шкіл району (суб’єктів округу): допрофільну підготовку та профільне навчання,  поглиблене вивчення окремих предметів.

Напрями спеціалізації (диференціації) опорного закладу визначаються спільною угодою про створення Тетіївського шкільного освітнього округу № 4.

19. Опорний заклад визначено з урахуванням:

- потреби у забезпеченні певних напрямків освітньої діяльності;      

- рівня забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;

- належної матеріально-технічної бази для надання освітніх послуг учням старших класів інших шкіл району (суб’єктів округу)

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

- зручності та наявності автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому.

20. Основними завданнями опорного закладу є:

- проведення на своїй базі навчальних занять, що відповідають його спеціалізації, допрофільній підготовці та профільному навчанню;

- проведення  факультативних занять, спецкурсів, спортивних змагань, конкурсів, предметних олімпіад для учасників навчально-виховного процесу базової та старшої школи;

- концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;

-  впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;

-  організація співпраці із суб’єктами округу, іншими навчальними закладами та закладами культури.

21. Навчально-виховний процес в опорних закладах здійснюється за окремим робочим навчальним планом.
22. Опорні заклади мають свій штатний розпис, затверджений відділом освіти.
23. Управління опорними закладами здійснюється відповідно до вимог законодавства в галузі освіти, його статуту та цього Положення.

Організація навчально-виховного процесу в окрузі

24. Організація навчально-виховного процесу в окрузі регламентується договором про спільну освітню діяльність, положенням про округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб’єктів округу.

25. Суб’єкти округу провадять діяльність відповідно до спільного плану роботи, що розробляється керівниками суб’єктів округу та затверджується радою округу, а також власного річного і перспективного планів.

26. З метою належної організації надання освітніх послуг учням старших класів за пропозицією ради округу відділ освіти приймає рішення про перерозподіл годин у межах навчальних планів суб’єктів округу. У такому разі для організації навчально-виховного процесу складається єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу та встановлюється режим їх роботи. На випадок несприятливих погодніх умов, карантину тощо навчання в освітньому окрузі може проводитись дистанційно.

27. Єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу складається колегіально за участю всіх керівників (заступників керівників) суб’єктів округу та узгоджується з робочими навчальними планами закладів, що входять до складу округу.

28. Предмети можуть викладатися як педагогічними працівниками опорного закладу, так і викладачами навчальних закладів — суб’єктів округу.

29. До проведення факультативних занять, курсів за вибором, можуть залучатися працівники закладів культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту на договірних умовах відповідно до законодавства.

30. Режим роботи суб’єктів округу встановлюється у межах часу, визначеного в установленому порядку єдиним робочим навчальним планом суб’єктів округу.

31. Розклад навчальних занять освітнього округу складається відповідно до єдиного робочого навчального плану суб’єктів округу з дотриманням педагогічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм.

32. Єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу, режим роботи, розклад навчальних занять, маршрути шкільних автобусів погоджуються з керівниками навчальних закладів — суб’єктів округу та затверджуються відділом освіти.

33. З метою координації навчально-виховного процесу в окрузі не рідше ніж один раз на рік проводяться спільні засідання педагогічної ради суб’єктів округу. Протоколи таких засідань вносяться до книги протоколів засідань педагогічних рад кожного суб’єкта округу.

Фінансово-господарська діяльність

34. Фінансово-господарська діяльність округу здійснюється відповідно до чинного законодавства: Законів України “Про освіту”, “Про бюджетну систему України”, “Про власність”, “Про місцеве самоврядування” та нормативно-правових актів, що врегульовують фінансово-господарську діяльність навчальних закладів.
35. Утримання та розвиток суб'єктів округу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
36. Кошти суб'єктів округу використовуються на діяльність, передбачену їх статутами та установчою угодою про створення округу.
37. Фінансування суб'єктів округу здійснюється відділом освіти через фінансування навчальних закладів, що є учасниками округу.
38. Відділ освіти має право здійснювати перерозподіл коштів між суб'єктами округу, що належать до їх власності, на підставі рішення Ради округу.

39. Якщо суб'єктами округу є навчальні заклади й установи, що належать різним власникам, то власники мають право здійснювати фінансування їх діяльності через спільні цільові програми відповідно до установчої угоди чи окремих напрямків.   

ПОЛОЖЕННЯ 

про опорну школу 

Тетіївського шкільного освітнього округу № 4

 1. Загальні положення.

1.1.  Опорний заклад Тетіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївського району Київської області Тетіївського шкільного освітнього округу № 4 за природничо-математичним та спортивним напрямами – навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально – технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує умови для надання освітніх послуг учням Галайківского навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області та  Черепинського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області дітям шкільного віку із сіл Григорівка, Черепинка, Софіполь, мікрорайонів “Поліське”, “Дзержинське”: допрофільну підготовку та профільне навчання,  поглиблене вивчення окремих предметів.

Напрями спеціалізації (диференціації) опорного закладу  Тетіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївського району Київської області визначаються спільною угодою між Тетіївською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївського району Київської області, Галайківским  навчально-виховним об’єднанням «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області та  Черепинським навчально-виховним об’єднанням «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області Тетіївського шкільного освітнього округу № 4.

1.2. Опорний заклад Тетіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївського району Київської області визначається з урахуванням:

 • потреби у забезпеченні певних напрямків освітньої діяльності;      
 • рівня забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;
 • належної матеріально-технічної бази для надання освітніх послуг учням старших  класів Галайківского навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області та  Черепинського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області
 • укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;
 • ручності та наявності автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому.

1.3. Основними завданнями опорного закладу є:

 • проведення на своїй базі навчальних занять, що відповідають його спеціалізації, допрофільній підготовці та напрямів профільного навчання;
 • проведення  факультативних занять, спецкурсів, спортивних змагань, конкурсів, предметних олімпіад для учасників навчально-виховного процесу базової та старшої школи;
 • концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;
 • впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;
 • організація співпраці із суб’єктами округу, іншими навчальними закладами та закладами культури.

1.4. Навчально-виховний процес в опорному закладі здійснюється за окремим робочим навчальним планом.

1.5. Опорний заклад має свій штатний розпис, затверджений відділом освіти районної державної адміністрації.

1.6. Управління опорним закладом здійснюється відповідно до вимог законодавства в галузі освіти, статуту загальноосвітнього навчального закладу та Положення про освітній округ.

1.7. Опорна школа є базовою в освітньому окрузі з методичного супроводу навчально-виховного процесу.

1.8. Опорна школа організує варіативне навчання керівників, учителів, учнів і батьків, ураховуючи потреби, інтереси й нахили учнів та потреби розширення й поглиблення знань, умінь, які вони отримали на заняттях із державного змісту освіти.

1.9. Опорна школа вивчає та аналізує напрями профорієнтаційної роботи в освітньому окрузі та підготовки учнів до самостійного вибору шляхів подальшої освіти й роботи (соціальний вибір).

1.10.  Основними напрямами та формами роботи шкіл з педагогічними й керівними кадрами району є:

 • практичний показ оптимальних підходів, форм та методів навчання й виховання;
 • інформація про нові теоретичні матеріали   та нормативні документи;
 • проведення консультацій, семінарів, науково-практичних конференцій із метою обговорення методик навчання та виховання; створення та апробації в базовій школі на­вчально-методичних матеріалів із напрямів роботи в освітньому окрузі; відпрацювання змісту й методики проведення занять із профільного навчання та допрофільної підготовки.

1.11. В опорній школі створюється методичний кабінет (розділ у методичному кабінеті), у якому зосереджуються нормативні документи, теоретичні, методичні та інші матеріали на допомогу педагогічним і керівним кадрам щодо організації роботи в освітньому окрузі.

1.12.Завдання, які вирішує базова школа, відо­бражаються у відповідних розділах перспективного та річного планів роботи закладу.

1.13.  Звіти про результати роботи, свої пропозиції  та зауваження школа подає 
 до відділу освіти щорічно до 1 липня.

1.14.    Для постійного керівництва діяльністю опорної школи на її базі створюється методична рада, яка готує засади для включення до річного плану роботи опорної школи з метою поліпшення діяльності й надання методичної допо­моги педагогічним та керівним кадрам.

1.15.    Матеріали діяльності опорної школи зберіга­ються протягом п'яти років.

1.16.    Очікувані результати діяльності опорної школи:

 • у науковій галузі: розробка, обґрунтування та експериментальна перевірка моделі діяльності освітніх округів; створення системи моніторингу якості освітніх послуг.
 • у навчально-методичній галузі: розробка систе­ми підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх округів, що забезпечить необхідний рівень професійної компетентності педагогів і керівників закладів з орієнтацією на організацію допрофільної підготовки, профільного навчання та функціонуван­ня профільної школи.
 • у соціальній галузі: забезпечення доступу до якісної освіти учнів, рівних умов для повної ре­алізації їх здібностей, таланту, всебічного розвитку.

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду Тетіївського шкільного освітнього округу № 4

 1. З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності утворюється рада округу та затверджується наказом керівника відділу освіти.

2. Рада Тетіївського шкільного освітнього округу № 4 (далі рада) формується з керівників суб’єктів округу, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

3. Раду Тетіївського шкільного освітнього округу № 4 очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються на строк не менше ніж один рік.

4. Засідання ради Тетіївського шкільного освітнього округу № 4  відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу ради, та вноситься до книги протоколів засідань.

5. Рада Тетіївського шкільного освітнього округу № 4:

 • вносить та узгоджує пропозиції щодо організації ранньої профілізації, профільного, довузівського, допрофесійного та професійного навчання у базовій та старшій школі суб'єктів округу;
 • подає пропозиції відділу освіти щодо перерозподілу навчальних годин між навчальними закладами — суб’єктами округу, організації навчально-виховного процесу, маршрутів шкільних автобусів, що забезпечують підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому, здійснення доплат працівникам за роботу в освітньому окрузі, діяльності міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;
 • координує проведення виховної роботи з метою ефективного використання наявної матеріальної бази суб’єктів округу для позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;
 • сприяє діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служби;
 • інформує громадськість про здобутки та проблеми діяльності округу через проведення виїзних зустрічей та засоби масової інформації;
 • координує разом з  методичною службою відділцу освіти методичну роботу, спрямовану на:

- організацію надання навчально-методичних консультацій працівникам суб’єктів округу;

- удосконалення діяльності методичних об’єднань;

- звітує про свою діяльність не рідше ніж один раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах працівників суб’єктів округу.

6. Здійснює спільно з районним органом управління освітою:

 • організацію навчально-методичного консультування педагогічних, керівних та інших працівників навчальних закладів округу;
 • координацію діяльності методичних об'єднань навчальних закладів округу, створення міжшкільних методичних об'єднань;
 • організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, методичних конференцій, педагогічних читань.

7. Здійснює координацію виховної роботи в окрузі щодо:

 • організації участі учасників навчально-виховного процесу у гуртках, клубах, творчих об'єднаннях, студіях, секціях тощо суб'єктів округу;
 • використання можливостей суб'єктів округу для організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;
 • проведення клубної, фізкультурно-оздоровчої, туристично-краєзнавчої та інших видів виховної роботи з дітьми, учнями, вихованцями та їх родинами із залученням підприємств, установ та організацій, що здійснюють свою діяльність на території округу;
 • організації правового виховання та проведення роботи з профілактики шкідливих звичок.

8. Вносить пропозиції щодо встановлення надбавок до заробітної плати керівникам, педагогічним та іншим працівникам опорних закладів згідно існуючих нормативних документів.

 9. Вносить пропозиції щодо формування бюджету, виходячи з перспектив комплексного розвитку регіону, сприяння поліпшенню демографічної ситуації, пріоритетів фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення найбільш віддалених населених пунктів, малих сіл округу.
 
10. Органом громадського самоврядування округу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються за потребою.

З кожним роком все більше українських дітей користується Інтернетом у повсякденному житті. Можливість підключитися до мережі не тільки через ПК, але й за допомогою мобільних телефонів сприяє цій тенденції. Інтернет надає дітям та молоді неймовірні можливості для здійснення відкриттів, спілкування й творчості. Проте, оскільки з самого початку Інтернет розвивався без будь-якого контролю, сьогодні він містить величезну кількість інформації, причому далеко не завжди безпечної.

На сайті подано доступну, практичну інформацію з Інтернет-безпеки, що дозволить навіть початківцям ефективно використовувати ресурси мережі й захистити себе від небажаного контенту. Матеріали для дітей, батьків і вчителів (інтерактивні сценарії, короткі тести, готові плани уроків), завдяки яким діти зможуть освоїти основи безпечної роботи в Інтернеті.

Спеціалізовані веб-ресурси, посібники:
 
Програма «Безпека дітей в Інтернеті», що заснована компанією "Майкрософт Україна" в рамках програми "Партнерство в навчання".  On-ляндія. Безпечна веб-країна
 
Електронна версія посібника з онлайн безпеки для батьків, що підготовлений фахівцями ''Київстар'' та Інституту психології ім.Г.С. Костюка НАПН України у рамках соціальної програми ''Безпека дітей в Інтернеті''

Програмне забезпечення  для блокування небажаної інформації на сайтах:

Інформація подана за матеріалами "Безпека дітей в Інтернеті"

сайту Департаменту освіти і науки Київської обласної  державної адміністрації


(Заступник директора з виховної роботи Т.М.Іскоростенська)

1. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ:

 • Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень.
 • Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри», «За світ встали козаченьки».
 • Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль».
 • Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю Богуславку». Балада «Бондарівна".

2. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА:

 • «Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги, про напад хозарів).
 • «Слово про похід Ігорів».
 • Григорій Сковорода. «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми.

3. ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ:

 • Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка».
 • Г. Квітка-Основ’яненко. «Маруся».
 • Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля), «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Заповіт», «Мені однаково».
 • Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».
 • Марко Вовчок. «Максим Гримач».
 • Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я».
 • Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
 • Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля».
 • Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей».

4. ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ:

 • Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo».
 • Ольга Кобилянська. «Земля».
 • Леся Українка. «Contra spem spero!», «Лісова пісня».
 • Василь Стефаник. «Камінний хрест».
 • Микола Вороний. «Блакитна Панна».
 • Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..».
 • Володимир Винниченко. «Момент».
 • Павло Тичина. «О панно Інно», «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить…».
 • Максим Рильський «Молюсь і вірю…».
 • Микола Хвильовий. «Я (Романтика)».
 • Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі».
 • Володимир Сосюра. «Любіть Україну».
 • Валер’ян Підмогильний. «Місто».
 • Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Сом».
 • Микола Куліш. «Мина Мазайло».
 • Богдан-Ігор Антонич. «Різдво».
 • Олександр Довженко. «Україна в огні», «Зачарована Десна».
 • Андрій Малишко «Пісня про рушник».
 • Василь Симоненко. «Лебеді материнства».
 • Олесь Гончар. «За мить щастя».
 • Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном».
 • Василь Стус. «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!..».
 • Іван Драч. «Балада про соняшник».
 • Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», «Маруся Чурай».

5. ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ:

 • Іван Багряний. «Тигролови».
 • Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?».

6. СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС:

 • Загальний огляд, основні тенденції.
 • Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, "Нова дегенерація", "Пропала грамота", "ЛуГоСад"). 
 • Творчість Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука.
 • Утворення АУП (Асоціації українських письменників).
 • Література елітарна і масова.
 • Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси.
 • Сучасні часописи та альманахи.


 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

Наказ Міністерства № 2 від 06.01.2015 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах»

 

Спільний лист Міністерства освіти і науки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 1/9-55/02-1645/12 від 05.02.2015 «Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування»

 

Пам’ятка безпечної поведінки під час літніх канікул

 

Лист МОН України від 1/9-266 від 28.05.2015 «Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на літніх канікул»


ІНСТРУКЦІЇ, БЕСІДИ, ПАМ'ЯТКИ, ПРАВИЛА 

 

Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу

 

Інструкція з техніки безпеки у навчальному кабінеті

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час прибирання приміщень і території школи

 

Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями ЗНЗ з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами

Пам'ятка про правила поведінки в разі виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів

 

Правила безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях

Бесіди з безпеки життєдіяльності

Пам'ятки для учнів

Диктанти з БЖД


Відеоматеріали до бесід та виховних годин

Тижня з основ безпеки життєдіяльності

1. Посилання на відео "Увага всім! Евакуація!"

2. Посилання на відео "Сигнали оповіщення".

3. Посилання на відео "Засоби індивідуального захисту".

4. Посилання на відео "Хімічна небезпека".


Посилання на матеріали про безпеку щодо підозрілих та вибухонебезпечних предметів

 

Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв

Інформаційні матеріали щодо вибухонебезпечних предметів


"Уроки обережності тітоньки Сови"

для учнів початкових класів

1. Бродячі тварини.

2. Побутові прилади.

3. Безпека на дорозі.

4. Електрика.

5. Гарячі предмети.

6. Ліки.

7. Мікроби.

8. Незнайомці.

9. Вогонь.

10. Гострі предмети.

11. Підземелля.

12. Водойми.

13. Висота.

14. Правила пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

Візитка шкільної бібліотеки

Відвідувати бібліотеку – це круто,

модно й престижно!


 


Запрошуємо вас

стати користувачами

нашої бібліотеки.

 

 

Вам буде надана кваліфікована допомога у доборі необхідної літератури, складанні планів читання, рекомендаційних списків літератури, в одержанні довідок про ту чи іншу подію, дату.

 

ФОНД  БІБЛІОТЕКИ

 

 Загальний фонд бібліотеки (екз.) - 22385

з них:

підручники                        - 7394

довідкові видання          - 208

  художня література        - 10912

 галузева література        - 3673

 

 Бібліотекар Марія Іванівна Кінзерська


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:


 • довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;


 • з допомогою різноманітних форм бібліотечної роботи, використовуючи інноваційні технології, засоби гри та елементи театралізації плекати творчу особистість, створити найсприятливіші умови для виховання гармонійної, морально-досконалої особистості;


 • формування фонду за рахунок спонсорів, акцій «Подаруй бібліотеці книгу», «Випускники - бібліотеці» та збереження фондів бібліотеки (шкільна акція «Живи, книго!»)В НАШІЙ БІБЛІОТЕЦІ ВИ МОЖЕТЕ:

 

 • користуватися абонементом та читальним залом;

 • підготувати реферат, повідомлення;

 • взяти участь у цікавих заходах, що проводить бібліотека;

 • стати членом драматичного гуртка «Мельпомена», який:

- сприяє розвитку творчої особистості;

- підвищує загальну культуру, почуття відповідальності;

- розвиває художній смак, уяву, фантазію, пам'ять, волю;

- виробляє навички культурної мови, виразного читання.

 

Бібліотека працює з 09.00 до 17.00

 

Класний керівник несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів класу, за відвідуванням ними навчальних занять, тому нагадуємо про дотримання вимог законодавства щодо постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей.

 

Згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку:

 


- У разі коли учень протягом поточного навчального року вибуває з населеного пункту, у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття.

 

- У разі переходу учня для здобуття загальної середньої освіти до іншого навчального закладу подаються такі документи: 

 

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини (підлітка) до іншого навчального закладу (із зазначенням причини); 
 • довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу; 
 • учнівський квиток.

 

 - Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній навчальний заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на уроках. Довідки та пояснення зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

 

- Класний керівник здійснює постійний контроль за відвідуванням учнями навчального закладу, з'ясовує причини відсутності на уроках. У разі відсутності учня понад 10 днів класний керівник подає директору школи доповідну записку про даний факт і надалі активно співпрацює з соціальним педагогом школи та дирекцією з метою з метою виявлення причини відсутності учня на уроках.

 

 

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України

 

"ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ

ЗА ОХОПЛЕННЯМ НАВЧАННЯМ І ВИХОВАННЯМ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ" 

 

№595 ВІД 04.09.2003 Р.:

 

Класний керівник:

 

 •  активно застосовує різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;
 • на кожному уроці контролює відвідування учнями навчальних занять;
 • у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовує причини, встановлює місцеперебування дитини, інформує батьків та осіб, які їх замінюють;
 • у разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, залучає шкільного психолога, який надає психологічну допомогу та вживає заходів до усунення конфліктної ситуації;
 • у випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучає до виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх, а у разі необхідності - кримінальну міліцію у справах неповнолітніх; 
 • активно використовує педагогічний потенціал батьківських комітетів, об'єднань батьків, піклувальних рад навчальних закладів та громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків та осіб, які їх замінюють;
 • проводить  педагогічні лекторії, навчання для батьків та осіб, які їх замінюють.

 


Стан відвідування учнями навчальних занять, а також робота класного керівника щодо контролю за відвідування учнями уроків враховується при атестації класних керівників. 

 

 

 

  Методичний запит з питань виховання КЗ:

"Формування життєтворчих компетентностей як основа виховання зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією"

Основні напрямки виховної роботи КЗ у 2021-20220 навчальному році:

 1. Військово-патріотичне.
 2. Громадянське.
 3. Духовно-морально-етичне.
 4. Родинно-сімейне.
 5. Превентивно-правове.
 6. Трудове.
 7. Художньо-естетичне.
 8. Екологічне.
 9. Формування навичок здорового способу життя.
 10. Сприяння творчому розвитку особистості. 

ЗМІСТ

виховної діяльності КЗ у 2021-2022 навчальному році:

1.      Ціннісне ставлення до себе.
2.      Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.
3.      Ціннісне ставлення до праці.
4.      Ціннісне ставлення до природи.
5.      Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
6.      Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Основні завдання виховної роботи КЗ у 2021-2022 навчальному році:

 • Формування та утвердження у школярів української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки та досягнення у сфері культури, економіки, науки, спорту.
 • Виховання готовності до захисту державної незалежності і територіальної цілісності України, усвідомлення громадянського обов’язку із розвитку успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній.
 • Формування та застосування учнями компетентностей, необхідних для  здорового та безпечного життя.
 • Запобігання та профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді.
 • Сприяння утвердженню сімейних цінностей та активного залучення сім’ї до процесу виховання школярів.
 • Виховання відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного  вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;  нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або  психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою.
 •  Формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України,  нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної  доброчесності.
 • Розвиток прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між  усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості,  шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії.
 • Формування культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя,  сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників  становлення особистості.
 • Створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного  від насильства та булінгу (цькування).
 • Сприяння практичному впровадженню  концепції «Безпечна і дружня до дитини школа».
 • Запобігання та протидія домашньому  насильству та насильству за ознакою статі.
 • Здійснення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на підвищення  психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з  утриманням, вихованням та освітою дітей.
 • Створення можливостей для самореалізації та розвитку  потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції у суспільне життя.
Тематичні місячники у 2021-2022 навчальному році

Вересень - Місячник здорового способу життя і безпеки життєдіяльності  «Здоров’я – головне багатство людини».

Жовтень - Місячник духовно-морально-етичного виховання «Відчуй світ серцем».

Листопад - Місячник правових знань «Я знаю свої права, пам’ятаю про обов’язки».

Грудень - Місячник національного виховання «Я – громадянин, я – патріот, я – вихованець своєї школи!».

Січень - Місячник естетичного виховання  «Торкнутися краси можливо тільки серцем».

Лютий - Місячник шкільних традицій  «Школа – наш дім, ми господарі в нім».

Березень - Місячник родинного виховання  «Щаслива родина – успішна дитина».

Квітень - Місячник екологічного виховання і благоустрою  «Майбутнє планети в наших руках».

Травень - Місячник військово-патріотичного виховання  «Історія Вітчизни – історія майбутнього».


 

СТАРОСТАТ

Голова старостату - Аліна Шамрай

 

Прізвище та ім’яучня (ученці)

Клас

Шкарупа Катерина

5-А

Возний Артем

5-Б

МалютаМар’яна

6

Черченко Іван

7

Костюк Вікторія

8

Клименко Яна

9-А

Загоруй Оксана

9-Б

Куманська Марина

10

Шамрай Аліна

11


  Куратор старостату:
Лариса Петрівна Кінзерська,

директор НВК.

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Міністр освіти і науки - Оксана Загоруй

Прізвище та ім’яучня (ученці)

Клас

Драчук Дарина

5-А

Бондар Каріна

5-Б

Непом’ящий Роман

6

Ковалик Леся

7

Рачинська Інна

8

Степанова Євгенія

9-А

Загоруй Оксана

9-Б

Дибкалюк Володимир

10

Холод Богдана

11
Куратори Міністерства:
Заступники директора з навчально-виховної роботи
Олена Миколаївна Козуля, Олена Володимирівна Кузнєцова 
 
 
 


 

З/П

Зміст роботи

Дата проведення

1.

Свято до Дня знань

 

03.09

2.

Загальношкільний проект «День позитиву» до Всесвітнього дня запобігання суїцидальної поведінки 

 

12.09

3.

Вибори президента ШУППР «Дивосвіт»

27.09

 

4.

Загальношкільна конференція учнівського самоврядування

 

27.09

5.

Проект «Шануй мову калинову» до Дня української писемності і мови

 

09.11

6.

Участь учнів гімназії в олімпіадах, конкурсах

За графіком проведення

7.

Проект «День шкільного самоврядування»

 

08.12

8.

Проект «Знайомтеся: наші славні випускники»

 

28.02

9.

Операції «Живи, книго!», «Подаруй бібліотеці книгу!»

 

Впродовж травня

10.

Свято честі школи «Vivat, гімназіє!»

 

16.05

11.

Свято останнього дзвоника

 

24.05


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ

Міністр культури і дозвілля - Ольга Омельчук.

 

Прізвище та ім’яучня (ученці)

Клас

Клочко Зоряна

5-А

Рахмангулов Євгеній

5-Б

Псуй Дарина

6

Ставнійчук Аріна

7

Троянська Наталія

8

Сакалюк Юлія

9-А

Шмаркатюк Анна

9-Б

Сабєлєва Єлизавета

10

Добровольська Мар’яна

11
Куратори Міністерства:
1. Заступник директора з виховної роботи Тетяна Миколаївна Іскоростенська.
2. Педагог-організатор Оксана Анатоліївна Ковтун.
 
  

З/П

Зміст роботи

Дата проведення

1.

Свято до Дня знань

03.09

 

2.

Загальношкільний проект «День позитиву» до Всесвітнього дня запобігання суїцидальної поведінки 

12.09

3.

Загальношкільна конференція учнівського самоврядування

27.09

 

4.

Вибори президента ШУППР «Дивосвіт»

27.09

5.

Проект «Славимо вчителя ім’я» до Дня працівників освіти

05.10

 

6.

Проект «Джура» до Дня українського козацтва

12.10

7.

Проект «Шлях до перемоги» до Дня захисника України

 

25.10

8.

Вечір відпочинку «Посвята в старшокласники»

26.10

 

9.

Проект «Шануй мову калинову» до Дня української писемності і мови

09.11

 

10.

Проект «Планета добра і толерантності» до Дня доброти  і Дня толерантності

13-16.11

 

11.

Проект «День дитинства» до Всесвітнього дня дитини

20.11

12.

Проект «Україна – країна гідності та свободи» до Дня Гідності і Свободи 

21.11

13.

Проект «Колос правди»

до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій

26.11

 

14.

Проект «Майстерня Діда Мороза, або Новорічний дарунок ялинці»

10-14.12

 

15.

Проект «Святий Чудотворець Миколай у гості завітав»

 

19.12

16.

Новорічний проект «Свято казки»

 

24.12

17.

Проект «Співаєм славу тій події і тепер» до Дня Соборності України

22.01

18.

Проект « Герої Крут – для нащадків взірець!» до Дня пам’яті героїв Крут

29.01

19.

Проект «Мистецтво у моїй родині»

28.01-01.02

20.

Проект «Кохання… Співає у душі, немов весна!»  до Дня закоханих

14.02

 

21.

Проект «Нескорені, чиї душі на небесах…» до Дня Небесної Сотні

20.02

22.

Проведення Свята відмінників

 

22.02

23.

Проект «Чорний день в історії мого народу» до Дня початку російської агресії

28.02

24.

Проект «Берегиням дитячих сердець» до Міжнародного жіночого дня

07.03

25.

Проект «Щастя – це…» до Міжнародного дня щастя

 

20.03

26.

Проект «Ешелони смерті» до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів

11.04

27.

Фотофлешмоб «Екологія рідного міста»

 

15-19.04

28.

Виставка-конкурс «Писанкове мереживо»

 

22-26.04

29.

Проект «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення

06-10.05

30.

Проведення Свята честі школи Свято честі школи «Vivat, гімназіє!»

16.05

31.

Проект «День Європи»

 

20.05
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 

Міністр внутрішніх справ - Анастасія Короленко
 

Прізвище та ім’яучня (ученці)

Клас

Тарабанчук Діана

5-А

Яскажук Даніл

5-Б

Федотов Мирослав

6

Хоменко Іван

7

Короленко Анастасія

8

Міцінська Ірина

9-А

Яніцький Адам

9-Б

Мевша Аліна

10

Мартинюк Оксана

11

Куратори Міністерства - учителі:
1. Лариса Миколаївна Миколенко.
2. Катерина Володимирівна Рябоконь.
 
 

З/П

Зміст роботи

Дата проведення

1.

Свято до Дня знань

03.09

2.

Акція «Я – господар школи!»

протягом року

3.

Операція  «Зовнішній вигляд учнів»

протягом року

4.

Загальношкільний проект «День позитиву» до Всесвітнього дня запобігання суїцидальної поведінки 

12.09

5.

Загальношкільна конференція учнівського самоврядування

27.09

6.

Вибори президента ШУППР «Дивосвіт»

27.09

7.

Огляд-конкурс на найкращу державну символіку в кабінеті 

15.10

8.

Конкурс-огляд класних куточків

19.10

9.

Рейд «Ні – запізненням!»

щотижнево

10.

Рейд «Добрий господар»

05-09.11

11.

Операція «Урок»

протягом року

12.

Операція «Санітарний день» (прибирання кабінетів та шкільних коридорів)

25-28.02

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
 
 
Міністр охорони здоров'я - Анна Горбатюк.

 

Прізвище та ім’яучня (ученці)

Клас

Прокопчук Богдана

5-А

Опанасюк Ангеліна

5-Б

Конограй Діана

6

Паламарчук Олександр

7

ГринюкМар’яна

8

Нескорожена Катерина

9-А

Горбатюк Анна

9-Б

Пошук Руслан

10

Яценко Віталій

11

 
Куратори Міністерства:
1. Медична сестра школи
Надія Олексіївна Загинайло.
2. Учителі фізичного виховання 
Володимир Володимирович Балдецький,
Олексій Петрович Паламарчук.
 

з/п

Зміст роботи

Дата проведення

1.

Проект «Olimpic STARS» (Олімпійський тиждень).

 

10-14.09

2.

Загальношкільний проект «День позитиву» до Всесвітнього дня запобігання суїцидальної поведінки 

 

12.09

3.

Загальношкільна конференція учнівського самоврядування

 

27.09

4.

Вибори президента ШУППР «Дивосвіт»

27.09

5.

Рейд «Добрий господар, або Чергування учнів у класі»

щотижнево

6.

Рейд «Добрий господар, або Чергування учнів по школі»

 

щотижнево

7.

День туризму

 

27.09

8.

Проект «Цікаві факти про тваринний світ України» до Всесвітнього дня тварин

 

04.10

9.

Екологічна акція «Чисте довкілля»

 

щомісячно

10.

Проекти «Благоустрій», «Шкільний квітник»

впродовж квітня

11.

Екологічна акція-збір відходів (макулатури, пластикових пляшок тощо) «Зробимо місто чистішим»

22-26.10

 

12.

Виставка-конкурс «Годівничка»

 

16.11

13.

Екологічна акція «Ні – поліетиленовим пакетам!»

 

19-23.11

14.

Проект «Небезпечний ворог СНІД!» до  Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом 

 

03.12

15.

Екологічна акція «Врятуй ялинку!»

17-21.12

 

16.

Проект «Шпаківня»

Лютий

 

17.

Екологічний флешмоб «Охорона первоцвітів»

 

04-07.03

18.

Проект «Бережіть ліс» до Міжнародного дня лісів

 

15.03

 

19.

 Проект «Туберкульоз в Україні»

до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом

 

22.03

20.

Проект «Тиждень цивільної оборони»  до Дня Чорнобильської трагедії

 

22-26.04

21.

 

Акція «Посади дерево!»

Квітень

 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
 
 
 Міністр праці та соціального захисту - Марина Куманська.
 

Прізвище та ім’яучня (ученці)

Клас

Бочковська Олександра

5-А

Непом’яща Софія

5-Б

Бровар Марина

6

Волинець Марія

7

Борсук Андрій

8

Бородійчук Дем’ян

9-А

Тернавський Владислав

9-Б

Щаблевський Артем

10

Скиба Вікторія

11Куратори Міністерства:
1. Соціальний педагог, психолог  Олександра Олександрівна Кваша.
2. Учитель іноземної мови Оксана Іванівна Шкарупа.
 
 
 
 
 
 
 

З/П

Зміст роботи

Дата проведення

1.

Свято до Дня знань

03.09

2.

Загальношкільний проект «День позитиву» до Всесвітнього дня запобігання суїцидальної поведінки 

12.09

3.

Загальношкільна конференція учнівського самоврядування

27.09

4.

Вибори президента ШУППР «Дивосвіт»

27.09

 

5.

Привітання шкільного бібліотекаря із Всеукраїнським днем бібліотек

28.09

6.

Проект «Славимо  вчителя ім’я» до Дня працівників освіти операція з привітання учителів-пенсіонерів «Спасибі, рідний вчителю, тобі!»

05.10

7.

Етноярмарок «Покровські вареники»

08-10.10

8.

Вітальний проект «Захисники України»

12.10

9.

Проект «Небезпечний ворог СНІД!» до  Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом 

03.12

10.

Проект «Святий Чудотворець Миколай у гості завітав»

19.12

11.

Проект «Шкільна Масляна»

04-07.03

12.

Проект привітання вчителів-жінок «Берегиням дитячих сердець» до Міжнародного жіночого дня

07.03

13.

Проект «Тиждень цивільної оборони»

22.04-26.04

14.

Проект «Пам’ятаємо! Перемагаємо!»

до Дня пам’яті та примирення

06.05-10.05МІНІСТЕРСТВО ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА

 
Міністр туризму і краєзнавства -  Андрій Кушнір.

Прізвище та ім’яучня (ученці)

Клас

Іванов Едуард

5-А

Яценко Анастасія

5-Б

Шамрай Роман

6

Яценко Дарина

7

Ратушний Назар

8

Казько Юрій

9-А

Дубюк Павло

9-Б

Кушнір Андрій

10

Мостовий Мар’ян

11
Куратори Міністерства:
1. Наталія Михайлівна Горбатюк, учитель історії та правознавства.
2. Оксана Анатоліївна Ковтун, вчитель історії.
 

З/П

Зміст роботи

Дата проведення

1.

Свято до Дня знань

 

03.09

2.

Загальношкільний проект «День позитиву» до Всесвітнього дня запобігання суїцидальної поведінки 

12.09

3.

Загальношкільна конференція учнівського самоврядування

 

27.09

4.

Вибори президента ШУППР «Дивосвіт»

27.09

5.

День туризму

27.09

6.

Проект «Джура» до Дня українського козацтва

12.10

 

7.

Проект «Колос правди» до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій

26.11

8.

Проект «Чорний день в історії мого народу» до дня початку російської агресії

28.02

9.

Проект «Тиждень цивільної оборони»  до Дня Чорнобильської трагедії

22-26.04

10.

Проект «Ешелони смерті» до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів

11.04

11.

Підготовка до районного етапу Всеукраїнської гри «Джура»

 

22-26.04

12.

 Проект «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення

07-11.05 МІНІСТЕРСТВО ПРЕСИ І ЗВ'ЯЗКУ
 

 Міністр преси і зв'язку Софія Касяненко

Прізвище та ім’яучня (ученці)

Клас

Нескорожена Софія

5-А

Гулько Андрій

5-Б

Канчура Ілля

6

ДрачукОлександр

7

Потапенко Вікторія

8

Касяненко Софія

9-А

ПатріянчукСергій

9-Б

Паламарчук Дарина

10

Івашкевич Юлія

11

Куратори Міністерства - учителі української мови та літератури:
1. Тетяна Андріївна Малярчук.
2. Віталій Юрійович Драчук. 
З/П

Зміст роботи

Дата проведення

1.

Свято до Дня знань

 

03.09

2.

Загальношкільний проект «День позитиву» до Всесвітнього дня запобігання суїцидальної поведінки 

 

12.09

3.

Загальношкільна конференція учнівського самоврядування

 

27.09

4.

Вибори президента ШУППР «Дивосвіт»

 

27.09

5.

Наш календар «8 вересня – Міжнародний день грамотності»

 

07.09

6.

Наш календар «17 вересня – День батька»

 

17.09

7.

Наш календар «22 вересня – День партизанської слави»

 

21.09

8.

Наш календар «1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку»

01.10

9.

Наш календар «8 жовтня – День художника»

 

08.10

10.

Наш календар «24 жовтня – День ООН»

 

24.10

11.

Наш календар «9 листопада – День преподобного Нестора Літописця»

09.11

 

 

12.

Наш календар «13 листопада – День доброти»

 

13.11

13.

Наш календар «17 листопада – День відмови від паління»

 

16.11

14.

Наш календар «1 грудня – Міжнародний день інвалідів»

 

03.12

15.

Наш календар «10 грудня – Всесвітній день прав людини»

 

10.12

16.

Наш календар  «27 січня - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту»

25.01

17.

Наш календар  «08 лютого – 185 років з дня народження Д. Менделєєва»

08.02

18.

Наш календар  «09 лютого – День безпечного Інтернету»

 

08.02

19.

Наш календар  «12 лютого – 210 років з дня народження Ч. Дарвіна»

12.02

20.

Наш календар  «15 лютого − День вшанування учасників бойових дій на території інших держав»

15.02

21.

Наш календар  «20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості»

20.02

22.

Наш календар  «01 березня - Всесвітній день цивільної оборони»

01.03

23.

Наш календар  «05 березня – 70 років з дня народження В. Івасюка»

05.03

24.

Наш календар  «14 березня – 140 років від дня народження А. Енштейна»

14.03

25.

Наш календар  «21березня – Всесвітній день поезії»

21.03

26.

Наш календар  «22 березня – Всесвітній день водних ресурсів»

22.03

27.

Наш календар  «01 квітня – 210 років від дня народження М. Гоголя»

01.04

 

28.

Наш календар «12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики»

12.04

29.

Наш календар «23 квітня – 455 років від дня народження В. Шекспіра»

23.04

30.

 Наш календар «28 квітня – Всесвітній день охорони праці»

26.04

31.

Наш календар «3 травня – День сонця»

03.05

32.

Наш календар «8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця»

08.05

33.

Наш календар «24 травня – День слов’янської писемності та мови»

24.05

 
 
 
 
 
 
 
Published in ДИВОСВІТ

Наша адреса


Київська область
Тетіївський район
м. Тетіїв
вул. Володимирська, 1/1
тел.: (04560) 5-13-97

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

У нашій галереї


Тиждень книги