Увага! З 01.01.2022 року змінено реквізити батьківської плати за харчування. Банк: Держказначейська служба України. МФО: 820172. Р/р: UA 448201720314231011201045136. ЄДРПОУ: 41919831. Отримувач: Відділ освіти Тетіївської міської ради. Призначення платежу: Оплата за харчування ПІП (дитини), назва ЗЗСО, клас

У нас на сайті

Нормативні документи
Методична робота
Структура методичної роботи
Шкільні предметно-циклові комісії
Методичні реалії гімназії
На допомогу вчителю
Сайти і блоги вчителів
Режим роботи школи
Виховна та позакласна робота
Нормативно-правове забезпечення виховної роботи
Кадрове забезпечення виховної роботи
Система виховної роботи
План виховної роботи
Відкриті виховні години та відкриті заходи
Комісія з профілактики правопорушень
Група продовженого дня
Робота з батьками
Профорієнтація
На допомогу класному керівнику
Учнівське самоврядування
Статут учнівського самоврядування
Символіка самоврядування
Лідери ШУППР "Дивосвіт"
Структура самоврядування учнів
План роботи ШУППР
Міністерства інформують
Волонтерський загін
Рейтинг класів
Сторінка психолога
Поради учням
Поради батькам
Безпека життєдіяльності
Нормативно-правова база БЖД
Інструкції, бесіди, пам'ятки, правила
Корисні відеоматеріали
Цивільний захист: варто знати!
Наші досягнення
На допомогу батькам
Фотогалерея
Відеогалерея
Запитуйте - Відповідаємо!
Зв'язок з випускниками
Зустріч випускників
ЗНО: Акутально!
Шкільна бібліотека
Профспілка гімназії

Запитуйте - Відповідаємо

­

Поділитись

Патріотичне виховання

 

Електронний щоденник

Привітання

   Питання належного виховання дітей, досягнення порозуміння між батьками і дітьми завжди були важливими й актуальними.

   У статті 51 Конституції України сказано, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття.

   Зміст виховання, відповідальність батьків за розвиток дитини у сім’ї визначає стаття 59 Закону України «Про освіту»:

1. Виховання у сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей,
 • створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної та рідної мови, сім’ї, старших за віком;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
 • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини та інші.
   Законодавство України, а саме Сімейний кодекс в ст. 150, визначає, що батьки зобов'язані виховувати дитину у дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, зобов'язані поважати дитину, готувати її до самостійного життя.

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


   Так, батьки (усиновлювачі) або опікуни чи інші фізичні особи, які на правових підставах здійснюють виховання малолітньої особи, також заклади, що здійснюють щодо малолітнього функцію опікуна, відповідають за неналежні виховання та нагляд (інколи в літературі висловлюється аргументована думка з приводу того, що доцільно було б ввести відповідальність батьків та опікунів не лише за неналежне виховання та нагляд але й за неналежне утримання яке матиме місце у разі крадіжки малолітнім грошей або продуктів харчування з магазину для прожиття), а навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, інші заклади чи особи, що зобов’язані здійснювати нагляд за малолітнім, - мають нести відповідальність лише за неналежний нагляд.

   Якщо це стосується батьків, то відповідальність буде покладена на обох незалежно від того, проживають вони разом чи окремо, оскільки обов’язок здійснювати належне виховання та нагляд за малолітнім є рівним для обох із них. У разі, коли батьки були позбавлені батьківських прав, обов’язок відшкодувати завдану майнову шкоду за протиправні діяння своїх малолітніх дітей лежить на них ще протягом трьох років після позбавлення батьківських прав (ст. 1183 ЦК України). Це пояснюється тим, що виховання чи неналежне виховання є процесом, який має тривалу дію в часі і його вплив не може припинитися з моменту позбавлення батьківських прав.

   Наслідки неналежного виховання матимуть свої негативні прояви і після факту позбавлення батьківських прав. Оскільки функціональні обов’язки батьків, усиновителів та опікунів щодо дітей є ідентичними, доцільно було б названі правила щодо позбавлення батьківських прав поширити на випадки скасування усиновлення та припинення прав опікуна.

   У виняткових випадках - при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини орган опіки та піклування або прокурор мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків. У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити прокурора та у семиденний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їх батьківських прав. З таким позовом до суду має право звернутися прокурор. При винесенні рішення про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав суд не встановлює конкретних строків цього обмеження прав батьків. Якщо відпадуть причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може постановити рішення про повернення їм дитини.

   Відповідно до статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і  моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. 

   Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних  історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами. 

    Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків щодо виховання дітей, захищає права сім'ї, сприяє розвитку мережі дитячих закладів. 

   Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх цих прав не звільняє батьків від обов'язку утримувати дітей. 

   Порядок і розміри відшкодування витрат на перебування дитини в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, школі-інтернаті, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, іншому закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються законодавством України. 

   Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до закону. 

    У разі відмови від надання  дитині  необхідної  медичної допомоги, якщо це загрожує її здоров'ю, батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. Медичні працівники у разі критичного стану здоров'я дитини, який потребує термінового медичного втручання, зобов'язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини в небезпеці.

    Сім'я є середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.

    Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

   Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

   Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.

   Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом:

    Стаття 155 Сімейного кодексу України

 •  Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
 • Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
 • Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.
 • Батьки зобов'язані поважати дитину.
 • Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.
 • Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
 • Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
 • Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом.
 • Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї.
 • Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
 • Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років.

      Стаття 150, 152 Сімейного кодексу України 

 • Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 • Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -  тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 • Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 • Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
    Стаття 184 Кодексу України про Адміністративні правопорушення

    Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 166 Кримінального Кодексу України

 • Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибуткукарається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 • Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони спричинили істотну шкоду для здоров'я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві,караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

     Стаття 150 Кримінального Кодексу України

   Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, — якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.

   Стаття 1178 Цивільного кодексу України

   Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.

   У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.  


Підготувала заступник директора з виховної роботи

Т.М.Іскоростенська

14 листопада 2014 року в нашому навчальному закладі проведено профорієнтаційний проект "Майбутні захисники Батьківщини" за участі працівників Тетіївського військового комісаріату.

Published in Новини
Thursday, 13 November 2014 11:29

У вогні палала Україна

11 листопада 2014 року класним керівником 6 класу Стеблівською Н.А. проведено відкриту виховну годину "У вогні палала Україна" до 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників.

Published in Новини

В рамках Місячника шкільних бібліотек Марія Іванівна Кінзерська, шкільний бібліотекар, провела родинне свято «Діти і батьки читають залюбки». 

В рамках Місячника шкільних бібліотек Марія Іванівна Кінзерська, шкільний бібліотекар, провела родинне свято «Діти і батьки читають залюбки». 

Published in Новини

ВИХОВАТЕЛІ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

1 класи

Іванова Інна Василівна

Величанська Людмила Василівна

2-4 класи

Поліщук Ірина Ігорівна

Нев’яровська Ірина Іванівна

 

РЕЖИМ РОБОТИ

І (інклюзивної) групи продовженого дня 1-их класів

11.45 - 12.00 –

Прийом учнів до групи продовженого дня.

12.00 – 13.00 –

Спортивна година.

13.00 – 13.30

Підготовка до обіду. Обід.

13.30 – 14.30 –

Виховна робота.

14.30 – 16.00 –

Прогулянка на свіжому повітрі, ігри, розваги.

16.00 – 17.45

Самостійна творча діяльність. Заняття учнів за інтересами: настільні ігри, розфарбовування, малювання, читання літератури.

17.45 – 18.00

Прибирання робочих місць. Повторення правил дорожнього    руху. Повернення дітей додому. Спілкування з батьками.

18.00 –

Завершення роботи групи продовженого дня.

 

РЕЖИМ РОБОТИ

ІІ (інклюзивної) групи продовженого дня 2-3 класів

12.00 – 13.00

Прийом учнів до групи продовженого дня. Прогулянка на свіжому повітрі.

13.00 – 13.30 –

Підготовка до обіду. Обід.

13.30 – 14.30

Спортивно-оздоровчі розваги на свіжому повітрі.

14.3015.30

Самопідготовка.

15.30 16.30

Виховна робота.

16.30 – 17.45

Самостійна творча діяльність. Заняття учнів за інтересами: настільні ігри, розфарбовування, малювання, читання літератури.

17.45 – 18.00

Прибирання робочих місць. Повторення правил дорожнього    руху. Спілкування з батьками. Повернення дітей додому.

18.00 –

Завершення роботи групи продовженого дня.

Педагогічний колектив

КЗ "Тетіївський НВК «Гімназія -  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»

Тетіївської міської ради   Київської області

Всього педагогічних працівників у закладі –  39
Працюють за сумісництвом – 2
  З них:
 • мають вищу освіту – 37 з них 1 увільнений у зв'язку з мобілізацією;
 • мають  освіту рівень бакалавра – 2;
 • не мають педагогічної освіти - 1;
 • навчаються за денною формою ( за індивідуальним планом) – 1;
 • навчаються за заочною формою - 0;
 • учителів вищої кваліфікаційної категорії –  23;
 • учителів першої кваліфікаційної категорії – 3;
 • учителів другої кваліфікаційної  категорії – 7;
 • учителів-спеціалістів – 4;
 • мають звання «учитель-методист» – 2;
 • мають звання «старший учитель» – 12;
 • мають науковий ступінь – 0;
 • нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 0;
 • нагороджені знаком «Василь Сухомлинський» – 0;
 • молоді спеціалісти  –  1;
 • педагогів-чорнобильців – 1;
 • педагогів, які досягли пенсійного віку –  3;
 • перебувають у відпустці по догляду за дитиною – 3.

ДИРЕКТОР  НВК

Кінзерська Лариса Петрівна

Закінчила: Київський державний педагогічний інститут ім. Горького, 1986 р.

Спеціальність за дипломом: «Українська мова та література».

Кваліфікація за дипломом: Учитель української мови та літератури.

Педагогічний стаж30 років.

Кваліфікаційна категоріяспеціаліст вищої категорії.

Звання: "Старший учитель".

Працює над проблемою: Управління закладом освіти нового типу в сучасних умовах.

Професійне кредо: Учити та виховувати відкрито, вбачаючи в кожному особистість.
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Козуля Олена Миколаївна

Закінчила: Вінницький державний педагогічний інститут, 1993 р

Спеціальність за дипломом: "Географія, біологія".

Кваліфікація за дипломом: учитель географії і біології.

Педагогічний стаж – 21 рік.

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії.

Звання: "Старший учитель".

Працює над проблемою: Моніторинг якості знань учнів як важлива складова підвищення ефективності навчально – виховного  процесу.

Професійне кредо: «В усьому дотримуватись чіткої логіки та системи, а головне навчатись впродовж усього життя».


ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Кузнєцова Олена Володимирівна

Закінчила: Національний педагогічний інститут імені      М.П.Драгоманова (1993 р.).

Спеціальність за дипломом: "Математика. Фізика".

Кваліфікаця за дипломом: вчитель математики та фізики.

Педагогічний стаж – 20 років.

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії.

Працює над проблемою: Впровадження компетентнісного підходу до організації методичної роботи в навчально-виховному комплексі, розвиток творчого потенціалу вчителів та учнів.

Професійне кредо: "Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом" (Ліна Костенко).


ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Іскоростенська Тетяна Миколаївна

Закінчила: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2006 р.); Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України (2015 р.) 

Спеціальності за дипломами: «Українська мова та література»; «Управління закладом освіти».

Кваліфікації за дипломами: викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури та українознавства; керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

Педагогічний стаж – 11 років.

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої  категорії.

Звання: "Старший учитель".

Працює над проблемою: Впровадження інноваційних технологій у процес управління виховною роботою навчального закладу нового типу.

Професійне кредо: "Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить" (М.Форбс).

 

ПЛАН РОБОТИ
КОМІСІЇ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Комунального закладу «Тетіївський навчально-виховний комплекс
«Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Тетіївської міської Комісія Київської області
на 2021-2022 навчальний рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

І. Педагогічна  профілактика

Діагностування учнів, схильних до правопорушень. Вивчення їх соціальної направленість (інтереси, здібності, нахили, потреби)

до 01.11.2021

Соціальний педагог і психолог

Бойко О.О., класні керівники

Залучати учнів девіантної поведінки до позакласної, гурткової роботи

Впродовж навчального року

Соціальний педагог і психолог

Бойко О.О., класні керівники

Складання планів індивідуальної роботи з важковиховуваними учнями, заповнити спостереження на них

до 01.10.2021

Соціальний педагог і психолог

Бойко О.О., класні керівники

Проведення профілактичних бесід з учнями схильними до девіантної поведінки

Впродовж навчального року

Соціальний педагог і психолог

Бойко О.О., класні керівники

Проведення зустрічей з важковиховуваними учнями та учнями девіантної поведінки, їх батьками.

Впродовж навчального року

члени комісії

Участь у проведенні загальношкільних заходів, спрямованих на профілактику булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин і под.

Впродовж навчального року

члени комісії

Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів девіантної поведінки.

Впродовж навчального року

Соціальний педагог і психолог

Бойко О.О., класні керівники

ІІ. Консультативна діяльність

Індивідуальні зустрічі з класними керівниками з метою консультування щодо планування та проведення роботи з важковиховуваними учнями.

Впродовж навчального року

Соціальний педагог і психолог

Бойко О.О.

Підготовка практичних порад для вчителів, учнів та батьків щодо виходу з проблемної ситуації.

Впродовж навчального року

Голова комісії Іскоростенська Т.М.,

соціальний педагог і психолог

Бойко О.О.

Допомога батькам, учням, учителям у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем у спілкування в освітньому просторі та вирішення їх.

Впродовж навчального року

Члени комісії

Участь у плануванні виховної роботи НВК щодо проведення заходів з протидії булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин. Запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми тощо.

До 01.10.2021

Члени комісії

ІІІ. Просвітницька діяльність

Проведення всеобучу для батьків з питань охорони дитинства та попередження дитячої бездоглядності, булінгу (цькування) та насильства в сім’ї

Щоквартально

Голова комісії Іскоростенська Т.М.

Проведення консультацій спільно з загальношкільним батьківським комітетом з метою підвищення відповідальності батьків за навчання і виховання своїх дітей.

Постійно

Соціальний педагог і психолог

Бойко О.О., голова батьківського комітету НВК Малюта І.І.

Проведення правового всеобучу для учнів

Щомісячно

члени комісії

Організація зустрічей з представниками правоохоронних органів, медичних закладів, соціальних служб з метою вивчення та профілактики питань правопорушень, булінгу і под.

Щосеместрово

Голова комісії Іскоростенська Т.М., члени комісії, класні керівники

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ

Комісії з профілактики правопорушень

Комунального закладу «Тетіївський навчально-виховний комплекс

«Гімназія-загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів»

Тетіївської міської ради Київської області

на 2021-2022 навчальний рік

ВЕРЕСЕНЬ

1. Знайомство з  Положенням про комісію з профілактики правопорушень НВК.
2. Ознайомлення членів комісії з головними з планом роботи, планом засідань та головними завданнями комісії на 2021-2022 навчальний рік.

3. Організація профілактичних рейдів та операцій під час  2021-2022 навчального року.

4. Робота з учнями "групи ризику".

 ЖОВТЕНЬ
1. Зайнятість в позаурочний час учнів,  які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

2Участь комісії з профілактики правопорушень у заходах Місячника правових знань.

3. Профілактична робота з учнями, які постійно запізнюються на уроки та систематично пропускають школу.

ГРУДЕНЬ
1. Зустріч з батьками учнів, що знаходяться на внутрішньошкільному контролі чи обліку.

2. Про роботу соціального педагога та практичного психолога НВК з учнями, схильними до правопорушень, та учнями, що знаходяться на внутрішньошкільному контролі.

3. Стан роботи НВК щодо протидії булінгу в освітньому просторі.

4. Робота з важковиховуваними учнями та учнями девіантної поведінки.

СІЧЕНЬ
1. Статистичний звіт злочинів і правопорушень за 2021 рік.
2. Стан роботи класних керівників щодо контролю за відвідуванням школи та пропусками уроків учнями, що знаходяться на внутрішньошкільному контролі чи обліку.

3. Робота НВК щодо запобігання домашньому насильству.

4. Робота з важковиховуваними учнями та учнями девіантної поведінки.

БЕРЕЗЕНЬ
1. Стан індивідуальної роботи класних керівників з учнями «групи ризику» з метою запобігання правопорушень та їх батьками.

2. Коригування банку даних про дітей, які потребують особливого контролю.
3. Результативність роботи НВК щодо протидії вживання наркотичних і психотропних речовин.

4. Бесіда з учнями, які систематично порушують правила поведінки в НВК.

ТРАВЕНЬ
1. Аналіз роботи комісії у  2021-2022 навчальному році.

2. Перспективне планування роботи на 2022-2023 навчальний рік.
3Перегляд списків учнів, які знаходяться на внутрішкільному контролі та внутрішкільному обліку.

4Індивідуальна робота  з важковиховуваними учнями.

Наша адреса


Київська область
Тетіївський район
м. Тетіїв
вул. Володимирська, 1/1
тел.: (04560) 5-13-97

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

У нашій галереї


Почесна варта